Buskar och Träd


Krypen Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 'Andorra compact'

Krypenen är en tätt barrbuske med ett långsamt krypande växtsätt. Den perfekta ersättaren för gräsmatta eftersom det är en städsegrön marktäckare. Krypenen har mjuka barr att man kan gå på den. Den är även väldigt dekorativ i en kruka, i en samplantering med olika grässorter och perenner eller i en slänt. Höjd 10-20 cm, zon 5.

Försäkra dig om att krypenens rotklump är väl fuktad. Blöt den i en hink med ljummet vatten före plantering. Gräv en lämplig grop i god, lös jord. Plantera krypenen på lämpligt djup i gropen. Toppen av rotklumpen bör vara strax under marknivå. Fyll gropen med jord och tryck till. Vattna genast efter plantering. Den kan planteras överallt i fullt solsken eller lätt skugga.

Krypen är en av de enklaste trädgårdsväxterna att odla och kräver minimal skötsel. På vintern eller tidigt på våren bör du förbättra mager jord med lite kompost eller kogödsel för att säkerställa god tillväxt. Beskärning är inte nödvändigt.


1 L kruka